A také Labe

03.01.2016 23:05

Celý den se teplota vzduchu v Pardubicích pohybovala pod bodem mrazu. Další mrazivý den se začal projevovat i na počtu labutí na pardubickém Labi.

Mým hlavním cílem byl opět Bajkal, ale protože jsem si z mostu všimnul dvou labutí na Labi, rozhodnul jsem se pro malou zacházku. Výsledek vidíte na fotografiích. Potom jsem pokračoval zase v cestě. K řece jsem se vrátil až za tmy, takže mám pouze malý přehled. 

Mezi mosty Kapitána Bartoše a P. Wonky plavalo asi 16 labutí. To znamená, že dnes bylo v Pardubicích minimálně 45 labutí ! A to je na moje město opravdu skvělý počet.