A z dolního zase na horní

29.12.2015 19:40

Labutí pár z Chrudimky se vrátil na pardubické horní Labe.

Už jsem odcházel pryč, když proti mně a zároveň proti proudu Labe letěla labuť. Protože jsem viděl, že dosedla na hladinu, tak jsem se vrátil zpátky. Věřím tomu, že kdyby tady náš pár nebyl, tak by labuť pokračovala v letu. Labutě ale o přítomnost vetřelce nestály a plavaly ho zahánět. Labutí vetřelec se chudák hlasitě ozýval, ale to mu nepomohlo.

Využil jsem situace, kdy byl mezi labutěmi dočasný klid a na kousek housky jsem nalákal vetřelce ke břehu, abych se s ním seznámil. Pokud jsem to v té rychlosti nepřehlédnul, tak labuť byla bez kroužku a ani její vzhled mi nebyl povědomý.

Poté jsem ho viděl, jak odlétá. A už to vypadalo, že bude nenávratně pryč, když se zase vrátil. A zase začalo pronásledování. To už jsem šel pryč s naději, že mu labutě za tmy dají snad už pokoj.

Labutí vetřelec