Hostivické zpěvanky

19.11.2015 11:10

Když jsem se z faunistické databáze české společnosti ornitologické dozvěděl, že do Hostivic přiletělo pět labutí zpěvných, tak jsem se rozhodnul, že je musím jet do Hostivic také navštívit. Vzhledem k tomu, že v České republice se běžně vyskytuje pouze labuť velká, tak jsem si takovou příležitost nemohl nechat prostě ujít.

Včera jsem plný nedočkavosti dorazil k přírodní památce Hostivické rybníky.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostivick%C3%A9_rybn%C3%ADky

Litovický rybník, na kterém můžeme pozorovat a také poslouchat labutě zpěvné.

Labuť zpěvná v pětinásobném provedení

Labutě zpěvné se zdržovaly v jihozápadní části rybníku.

 

Byl jsem se podívat i k rybníku Kalý, ale ten je vypuštěný.