Labutě v Chocni

29.11.2015 23:48

Dnes jsem byl v Chocni. Městem protéká řeka Tichá Orlice, která se zde dělí na dva toky, přičemž pravý tok je mlýnský náhon.

A právě v místě tohoto větvení řeky, u jezu,  byly dvě labutě.